/ 3 نظر / 9 بازدید
رندانه

سلام......ارادت روشن گرامیم.... ........................................ عشق را به دار نکش... ما را به دار عشق بکش ....................................... یا علی[گل]

رندانه

سلام................................... کجایی.................................. کجا ؟؟؟؟ در این هبوط بی کسی صدای ناله های تو مرا به اوج برزخی ....میان ان کشاش جهنم و بهشت روح به دار شور....به زیر تیرک شعور میکشاندم کجایی.........ترنم عبور سراسری ز راه دور ....براه تو نشسته ام که تا شبی قدم زنی به پیکر بخون نشسته ام کجایی ؟ ...ای صبور [گل]

کامیاب

mersy man ham hamintot nazare lotfetanast[دست][گل]