روزی روزگاری

عیدتان مبارک

باعث افتخار است که عرض شادباش و تبریک اینجانب زودتر از نسیم روح بخش نوروز خدمتتان شرفیاب شود . . .

پیشاپیش عیدتان مبارک

+   roshan-m ; ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٩

خاطرم یاده تو افتاد

شوقی ای ست برای دوباره نوشتن
هر چند نوشته هایم هم...................

دست خطی ایست یادگاری از روزهای رفته
روزهای بی توی
آمدم تا صحن دیدارمان را به ترسیم کشم،
 در جام تلخ غربتم
حسرت ریخت و حسرت
 گر یختم زیر آواره تنهایی
پنجر ه  بی حوصلگی ا م را باز کردم  

 تا که سوزه بیکسی ام بیرون رود
بیرون زدم تا سرکوچه انتظار
جای پای دیروزم به من خندید 
خودم را باختم 
برگشتم زیر چادر سیاه خلوت
 خودم          
دیوارها  پیکر مرا به ناامیدی چنان کوبیدن
که نفس واماندو ....واماندو...........واماند 

+   roshan-m ; ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۸

گنجشکک عمر

شامگاهان به هنگام غروب  قلمم می خا ندم و صدا می زندم از جا برخیز
بنویس
ورقی از ورق زندگیت
تا تورا فرصتی و وقت و زمانی مانده است
دیدی یک باره که گنجشکک عمر
  پر  پرواز گشود
و شتابان زه سر شاخه پرید
بین سال و ما ه و روز نیک بنگر که دگر فرقی نیست
باید بنویسی
بیادت هر ورقی کرد سیاه
لحظه ها در گذارند !...........روشن __م

+   roshan-m ; ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir